Warto wiedzieć - jakie błędy popełniają lekarze podczas używania rękawiczek?

płyn do dezynfekcji narzędzi
Ze względu na ryzyko uszkodzenia rękawiczek, zespół chirurgiczny musi dokładnie umyć ręce, aby zminimalizować ryzyko zakażenia, jeśli ich ciągłość zostanie przerwana6.
Nawet przy używaniu rękawiczek podczas kontaktu z pacjentem, brak zwykłego mycia rąk (wodą z mydłem) po ich zdjęciu, nie zapewnia całkowitej ochrony wystarczającej np.
do spożywania pokarmów7.
Do innych częstych błędów zalicza się korzystanie z tej samej pary rękawiczek przy kontakcie z więcej niż jednym pacjentem lub z różnymi partiami ciała o innym stopniu czystości u jednego pacjenta7.

Po użyciu rękawiczki należy natychmiast zdjąć, co wykluczy możliwość dotknięcia i zabrudzenia różnych powierzchni, a następnie wrzucić do specjalnie oznakowanych pojemników7.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C4%99kawiczki_medyczne

Typy rękawiczek medycznych

Obecnie używa się właściwie wyłącznie rękawiczek jednorazowego użytku. Najczęściej stosowane są niejałowe rękawiczki lateksowe o różnych rozmiarach, od których się jednak odchodzi ze względu na coraz częstsze przypadki alergii.
Alternatywą są rękawiczki winylowe oraz nitrylowe. Rękawice chirurgiczne to sterylny wariant rękawiczek medycznych.

Są one profilowane (nieco inaczej wygląda rękawica dla prawej i lewej dłoni) i przechowywane w oddzielnych opakowaniach z ograniczoną datą ważności.

Ich zakładanie wymaga pewnych umiejętności, aby nie dotknąć (i potencjalnie nie zakazić) zewnętrznej części rękawiczki.
Używa się ich podczas niektórych zabiegów inwazyjnych ? na przykład operacji czy cewnikowania pęcherza. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C4%99kawiczki_medyczne

Różne środki do gabinetów lekarskich

płyn do dezynfekcji narzędzi W sprzedaży dostępne są różne środki do gabinetów lekarskich i pokojów pielęgniarek.
Dzieje się tak dlatego, że do lekarzy trafiają pacjenci z różnymi schorzeniami, którzy czasami wymagają natychmiastowej interwencji.
Dlatego na wyposażeniu gabinetów lekarskich znajdujących się w przychodniach znajdują się różne środki opatrunkowe oraz takie środki, które służą udzieleniu natychmiastowej pomocy osobie chorej.

W celu udzielenia takiej pomocy lekarze i pielęgniarki potrzebują również odpowiednich narzędzi i sprzętów medycznych.

Dodatkowo w gabinetach urazowych znajdują się środki pozwalające na nakładanie gipsu na złamane kończyny, a w gabinetach alergologicznych środki odczulające.

Większą ilość tego rodzaju środków można znaleźć na szpitalnych oddziałach ratunkowych. .